Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laamapaita.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tarkistettu 1.9.2020

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterinpitäjä

Star Trikoo
Myllärinkatu 10
65100 Vaasa
y-tunnus: 2588029-4

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Victoria Carp-Seppänen
konttori@laamapaita.fi

3. Rekisterin nimi

Laamapaita.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisteriin liittyvä sivusto

www.laamapaita.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluista ja tuotteista kertominen
 • Palvelujen ja tuotteiden myynti

Asiakasrekisteriä ylläpidetään seuraavilla perusteilla:

 • Asiakassuhde, esimerkiksi tuotteen tai palvelun oston tai tilauksen yhteydessä saadut yhteystiedot
 • Muu suostumus, esim. Laamapaita.fi -verkkosivuston yhteydenottolomakkeella kerätyt yhteystiedot tai muu kysytty lupa markkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Laamakauppa.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot

Laamapaita.fi -verkkokaupassa asioivien maksutiedot tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, vaan ne jäävät maksujen välityksestä vastaavan yrityksen (Bambora Ab, sivuliike Suomessa) tietoihin.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään:

 • asiakassuhteen syntyessä
 • puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai viestillä (esim. Messenger, Whatsapp)
 • verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta
 • asiakkaan ilmoittaessa yhteystietonsa muutoin

9. Tietojen vastaanottajat

Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät pääsääntöisesti vain Laamapaita.fi -verkkokaupan tilauskäsittelijät. Maksujenvälityspalveluntarjoajamme (Bambora Ab, sivuliike Suomessa) kerää maksutapahtuman yhteydessä vain tarvittavat maksamiseen liittyvät tiedot.

Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai tutkimustarkoituksiin. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja parantaa sitä, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

 • Mailchimp-uutiskirjeohjelma, johon tallennetaan nimi ja sähköpostiosoite. Ohjelmaa käytetään markkinointiviestien ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Ohjelma kerää tietoa, millä Laamapaita.fi -sivuston sivuilla sivuston käyttäjä on käynyt, ja mitä sähköpostiviestejä hän on avannut. Tämä auttaa meitä kohdentamaan ja parantamaan asiakasviestintäämme.
 • Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan Laamapaita.fi -verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.
 • Facebook-pikseli, joka tunnistaa Facebookiin kirjautuneen, Laamapaita.fi -verkkosivustolla vierailleen kävijän. Sen ansiosta voit nähdä Facebookissa yrityksemme mainoksen sen jälkeen, jos olet vieraillut Laamapaita.fi -verkkosivustolla. Sivuston ylläpitäjälle ei kuitenkaan välity tietoja, kuka sivustolla on käynyt.

Evästeet

Kuten lähes kaikilla verkkosivustoilla, myös Laamapaita.fi -sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja Laamapaita.fi -sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ja sijoitettu yrityksessämme niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ne yritykset, joilta hankimme palveluja, vastaavat rekisterin suojauksesta asianmukaisesti omassa yrityksessään.

11. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tietoja säilytetään maksimissaan 24 kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on viimeksi tehnyt tilauksen Laamapaita.fi -verkkokaupasta, tai on avannut viimeisimmän lähettämämme uutiskirjeen/markkinointiviestin. Kirjanpitoon tarvittavia aineistoja, kuten laskutustietoja, säilytämme kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen konttori@laamapaita.fi

Tarkastusoikeus

Voit tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä asiakkuuteen, voit peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Scroll to Top